Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

Opis: WUP2

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

"Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji"

czerwiec 2013 r.

24 maja 2013 r. zakończył się, realizowany od listopada w Szkole Podstawowej w Bąkowicach, projekt edukacyjny „Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Projekt miał na celu wsparcie rozwoju edukacji poprzez utworzenie świetlicy zajęciowej przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach, dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców. W ramach tego projektu prowadzone były zajęcia:

  • rodzinne edukacyjne lekcje języka niemieckiego (dziecko + rodzic),
  • rodzinne edukacyjne lekcje języka angielskiego (dziecko + rodzic),
  • zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera,
  • zajęcia edukacyjne – rękodzielnictwo,
  • zajęcia edukacyjne – teatralne,
  • zajęcia edukacyjne z pedagogiem.

W sumie zrealizowano 353 godziny zajęć dla 40 uczestników (dzieci i rodziców), a wartość całkowita projektu to 39200,00 zł.

dyrektor szkoły – Cezary Zając

grudzień 2012 r.

Od początku listopada w Szkole Podstawowej w Bąkowicach realizowane są zajęcia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pn.: „Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji”.

Uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych, takich jak: obsługa komputera, rękodzielnictwo, teatralne oraz rodzinne lekcje języka niemieckiego i angielskiego. W zajęciach językowych mogą uczestniczyć ze swoimi pociechami rodzice. Jest to innowacyjne działanie. Uczestnicy mają okazję poznać podstawowe zwroty, polecenia, dialogi. Dzięki temu rodzice będą mogli pomóc swoim dzieciom w nauce. Na zajęciach teatralnych dzieci przygotowały niewielkie przedstawienie z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a obecnie pracują nad przedstawieniem kabaretowym dotyczącym naszej codzienności. Podczas zajęć z rękodzielnictwa uczniowie wykonywali dekoracje okienne oraz prace z wykorzystaniem papieru (pudełka, torebki, kartki).  Uczestnicy zajęć komputerowych zapoznali się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową komputera, a także świadomym wykorzystaniem Internetu.

 Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i w soboty.

 

 wrzesień 2012 r.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Bąkowicach realizuje projekt „Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” opracowany w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.5/2011, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Wartość całkowita projektu to 39 200,00 zł. Planowany okres realizacji projektu od 3 września 2012 roku do 24 maja 2013 roku. Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju edukacji poprzez utworzenie świetlicy zajęciowej przy Szkole Podstawowej w Bąkowicach funkcjonującej w gminie Świerczów, dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców. Cele szczegółowe projektu to: wsparcie uczniów w rozwoju edukacyjnym; rozwój edukacji kulturalnej uczniów; rozwijanie zainteresowań uczniów; doposażenie bazy szkoły w niezbędne do realizacji projektu materiały dydaktyczne. Zadania podejmowane w projekcie: zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera; rodzinne edukacyjne lekcje języka niemieckiego i angielskiego; zajęcia edukacyjne – rękodzielnictwo; zajęcia edukacyjne – teatralne; zajęcia edukacyjne z pedagogiem. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 15 lat, zamieszkujących tereny gminy Świerczów, i ich rodziców. Projekt przewiduje udział 30 dzieci (15 dziewczynek i 15 chłopców) oraz 10 dorosłych (4 kobiety i 6 mężczyzn).

wstecz